Matematika a fyzika


Hustota kapalin
6. A se vám znovu přestavuje, tentokrát s fotodokumentací pokusů ve fyzice, jde o hustotu kapalin

 

Zašifrované úhly
V 6. A máme učivo o úhlech. Jejich popis můžeme provádět řeckými písmeny, ale jak je dostat do hlavy? Zkusili jsme to s tajným písmem. Děti vymyslely šifry a vy si je můžete zkusit vyřešit, o nápovědu je také postaráno. 

 

Slovní úlohy pro život
Žáci 6. A probírali slovní úlohy na obvod a obsah čtverce a obdélníku. Dostali od pan učitelky Jarmily Šiřické neobvyklý úkol. Měli se podívat kolem sebe a najít dané tvary, vyfotit je a vymyslet úlohu, která jim ukáže, proč je dobré toto učivo znát. Vymysleli a hlavně moc hezky to zpracovali: 

 

Těžiště
Prohlédněte si powerpointovou prezentaci sestavenou z prací třídy 7. B s paní učitelkou Zuzanou Stodůlkovou. Žáci nafotili realizaci pokusů s těžištěm.