Ukázky z běžné výuky


Seznámení s jehlanem
Šest žáků 9. A a osm žáků v 9. B (po prvním seznámení se s jehlanem, jeho pojmy a vlastnostmi) dokázalo napoprvé sestrojit těleso s danými rozměry, samostatně doma a správně!!! 

Ukázka z běžného školního distančního života v 9. A

Výuka s Blu-Boty
Tak tady s tímto videem si můžeme jen zavzpomínat na prezenční výuku v robůtky – odborně s Blu-Boty. Loňská 7. B předvádí skupinovou práci v matematice s paní učitelkou Jarmilou Šiřickou, kdy vyvozují pravidla pro počítání s celými čísly.